Green Spania

30.01.2009 12:01

Spania are cel mai mare potenţial dintre toate tările Europei pentru energia solara. Fiind cea mai sudică ţară gradul de insolaţie este foarte mare, fapt ce favorizează folosirea panourilor solare pentru obţinerea energiei electrice.


Guvernul spaniei a promis că până în 2010 30% din energia electrică a ţării va fi produsă din surse de energie alternative regenerabile.Aceasta în contextul în care Spania importa 80 din energia electrica. Pentru aceasta în Martie 2004 guvernul Spaniei a dat un decret (463/20004) prin care se specifică că orice sursă de energie alternativă poate fi conectată la reţeaua electrică prin aceasta vrând să impulsioneze investiţiile din sectorul privat.

Mai mult acest decret garantează tarifele de vânzare a energiei electrice, astfel regiile electrice sunt obligate să cumpere energie electrică obtinută prin mijloace alternative regenerabile, la un preţ stabilit de guvern mai mare decât preţul pieţei.

În 2006, 20% din energia electrică totală era deja obţinută din sursele de energie regenerabile. Unele regiuni sunt leadere in Europa la capitolul energie regenerabilă plănuind să ajungă la 100% energie regenerabilă in câţiva ani. Castille şi Leon (Spaniola: Castilla y León) şi Galicia obţineau 70% din necesar din surse regenerabile în 2006.

În 2007 10% din energia totală era obţinută din energia eoliană, Spania fiind una din primele trei cele mai mari tări generatoare de curent obţinut din energia eoliana, având în ianuarie 2008 15,515 MW.

 Tot în 2007, în luna martie lângă Sevillia, a fost inaugurat primul complex privat ce concetrază energia solară într-un turn ce generează electricitate. Uzina de 11MW cunoscută sub numele de PS10 produce energie cu ajutorul a 624 panouri solare ce redirecţionează razele solare către turn (denumirea tehnica a panourilor: heliostate). Fiecare panou are o suprafţă de 120 metri patraţi şi redirecţionează razele solare către turn la o înălţime de 115 metri, unde un se află un receptor solar şi o turbină cu aburi. Turbina acţionează un generator ce produce energie. PS10 este prima uzină care a fost construită, urmând a fi construite aletele astfel încât în până în 2013 aceste uzine să genereze mai mult de 300 MW.

 

Trei uzine electrice de 50MW, Andasol 1, Andasol 2, Andasol 3, sunt proiectul Grupului ACS Cobra şi Solar Millennium în regiunea Andaluzia. Fiecare din uzine va avea un câmp colector de 512,000 metri patraţi care va colecta căldura strânsă de pe câmpul colector în timpul zilei. Căldura este captată şi depozitată într-un amestec lichid de săruri(60% nitrat de sodiu si 40% nitrat de potasiu). Astfel turbina ce generează energia electrică funcţionează şi noaptea sau în perioadele de nebulozitate ridicată.

Proiectul andasol 1 a obţinut o subvenţie de 5 milioane euro de la Comisia Europeana, şi suport financiar din partea Ministerului de Mediu al Germaniei. Construcţia a început în iunie 2006 şi s-a încheiat în octombrie 2008. Andasol 2 şi 3 urmează a fi terminate în iunie 2009 respectiv noiembrie 2010.

Compania SENER a construit o uzină de 15MW, Solar Tres, ce foloseşte aceeaşi metodă ca si PS10 dar şi reţine căldura ca şi Andosol 1, ce are o capacitate de stocare a căldurii timp de 16 ore. Asta înseamnă că uzina produce curent electric 24 din 24 de ore.

La începutul anului 2008 guvernul Spaniei a dat o lege valabilă 1 an prin care obligă regiile de electricitate să cumpere curentul produs din surse regenerabile la un preţ premium. Această lege afost menită să creeze un mediu de conpetitivitate in mediul privat. Rezultatul a fost o expansiune rapidă a panourilor solare: peste 3GW într-un singur an! Deajuns cât să înlocuiască 5 uzine pe bază de cărbune.

Acum că subvenţia a încetat a apărut problema producătorilor de panouri solare care datorită stocurilor prea mari şi a faptului că cererea a fost crescută artificial timp de un an, sunt nevoite să scadă atât de tare preţul panourilor solare încât vânzarea acestora nu mai este atât de profitabilă.

Anul acesta subvenţia statului se va aplica doar pentru 500 MW iar preţul premium cu care regiile sunt obligate să cumpere a fost scăzut.

  

Un zvon este că regiile fac loby pentru ca statul să oprească (cel puţin temporar) programul şi asta nu din cauză ca ar plăti mai mult pentru curent(pentru că nu o fac) ci pe deoparte pentru că este greu să administrezi numărul crescând al uzinelor electrice şi pe dealtă parte pentru că pierd controlul aprovizionării cu curent. Din această ultimă cauză regiile au cumpărat uzinele eoliene pentru ca acum să fie leaderi pe acest sector.

În fapt nu regiile plătesc curentul pe care îl cumpără ci contribuabilii care plătesc o taxă ce vine inclusă în facturile de curent.

Faptul că Spania are un asemenea potenţial pentru a produce energie regenerabilă a favorizat firmele cu specific de origine spaniola să fie cele mai mari din lume. Aceste sunt intresate de dezvoltare având proiecte în întreaga lume.

Renewable Electricity in Spain (GWh, 2006 data)[1] Autonomous Community   Hydroelectric power   Wind power   Solar power   Biomass power   Solid waste power   Total Renewable Generation   Total Electricity Demand    % Renewable of Total Electricity Demand  
Castile and León 6960 3840 14 274 87 11175 15793 70.80%
Galicia 7561 5970 1 242 317 14091 20279 69.50%
La Rioja 124 897 1 3 2 1027 1860 55.20%
Aragón 3073 3342 1 63 8 6487 11885 54.60%
Navarre 379 2248 28 269 0 2924 5401 54.10%
Extremadura 2244 0 1 0 0 2245 5076 44.20%
Castile-La Mancha 710 3935 8 99 34 4786 12686 37.70%
Asturias 1680 357 0 221 400 2658 12391 21.50%
Cantabria 875 0 0 11 41 927 5693 16.30%
Catalonia 3223 301 7 77 241 3849 48498 7.90%
Andalusia 946 1042 5 728 0 2721 40737 6.70%
Basque Country 336 339 3 55 326 1059 20934 5.10%
Valencia 1041 266 13 55 0 1375 27668 5.00%
Canary Islands 0 288 0 0 0 288 9372 3.10%
Balearic Islands 0 5 0 0 133 138 6235 2.20%
Murcia 65 93 6 12 0 176 8334 2.10%
Madrid 83 0 8 58 330 479 30598 1.60%
Ceuta & Melilla 0 0 0 0 2 2 391 0.50%
SPANIA 29301 22924 97 2167 1921 56410 283829

19.90%

 

Publicat de Teluric Master