Microhidrocentrală pe bază de vârtej.

23.01.2009 16:51

Un inginer austriac, Franz Zotlöterer, a creat o nouă metodă de a produce curent folosind o microhidrocentrală acţionată, nu de apă în cădere, ci de un vârtej.


Sursele de energie alternativă cele mai mediatizate sunt energia solară şi cea eoliană, dar şi hidro energia se află pe lista de energii alternative. Dar datorită faptului că aceasta este folosită îndeosebi în hidrocentrale face ca această energie să nu fie chiar atât de "green". Efectele negative ale hidrocentralelor sunt multiple: barajele modifică dramatic peisajul, schimbă temperatura apei, modifică ecosistemele. Microhidrocentralele în schimb sunt viabile şi nu deteriorează mediul asigurând energie electrică verde.

Iniţial vârtejul a fost gândit pentru a servi la purificarea apei. Acesta prin acţiunea lui oxigenează apa şi o purifică antrenând impurităţile pe pereţii cuvei în care se află vârtejul.
Ideea lui Franz Zotlöterer a fost să oxigeneze micul iaz din grădina sa, pentru aceasta construindu-şi un bazin rotund cu o un sorb în partea inferioară pentru ca apa să se scurgă şi în acelaşi timp să se oxigeneze. Abia apoi să gândit la potenţialele acestui tip de bazin: generator electric, bazin de decantare a apelor menajere.

Diferenţa principală între această mini hidrocentrală şi una clasică este modul în care este folosită apa. Astfel pentru o microhidrocentrală convenţională este nevoie de o cădere de nivel de minimum 2 metri pentru ca apa ce intră în turbină să aibă puterea să învârtă paletele, pe când pentru acest tip de centrală electrică este de ajuns o pantă de 0,7 metri energia creată de vârtej fiind capabilă să învârtă paletele nemai fiind nevoie de construirea unui baraj. Un alt mare avantaj al sistemului cu vârtej este acela că nu sunt necesare site şi filtre, pentru a îndepărta impurităţile şi resturile ce sunt purtate de apă; acestea trec foarte uşor prin vârtej. Ar mai fi de menţionat faptul că peştii nu mai au nevoie de un canal special ca în cazul microhidrocentralelor clasice, aceştia fiind liberi să treacă prin vârtej, paletele acesteia având o viteză mică de rotaţie.

Microhidrocentrala creată de el are o cădere de 1,3 metri şi un debit de 1 metru cub pe secundă şi produce 8kw de curent electric acesta ajungând în mod normal pentru 7-8 case.

Această metodă foarte ecologică de a genera curent nu este foarte costisitoare în raport cu o microhidrocentrală clasică.

Sursa:World Novelty, Zotloeterer